AKO BY SA MAL POUŽÍVAŤ VÝNOS POPLATKU ZA ROZVOJ


Allbeli.jpg


Koncom roka 2019 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach prijatým uznesením ustanovilo všeobecne záväzné nariadenie č.211 o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré umožnuje samospráve žiadať od investorov a fyzických osôob peniaze za novú výstavbu.
Účinnosť nadobudlo od 1.januára 2020 a teda až v tomto roku ( 2021 ) sa v rozpočte mesta, ale aj v rozpočtoch mestských častí objavujú peniaze vyzbierané týmto VZN. Polovica z tohto výnosu totiž ostáva mestu Košice a polovica ide mestským častiam.
Poplatok bol zavedený v súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho výška závisí od podlahovej plochy stavby v jej nadzemnej časti, funkcie budovy a miesta, kde sa bude stavať.
Mestskí poslanci určili pre väčšinu stavieb na celom území mesta sadzbu 35 eur za štvorcový meter. Ide o maximálnu sumu, ktorú je zákonom umožnené vyberať.
Práve túto sumu som priamo na zastupiteľstve kritizoval, keďže som predvídal a vedel som, že poplatok za rozvoj sa pretaví do konečnej ceny bytov a tým pádom byty v celom meste zdražejú.
Stalo sa a ceny bytov v Košiciach poskočili najviac v rámci celého Slovenska. Poslanci vtedy ešte podporujúci primátora a niektorí starostovia mädliaci si ruky nad novým zdrojom príjmov však dosiahli schválenie najvyššej možnej sumy.
Ak však už máme najvyšší možný poplatok na Slovensku, kto by mal mať z toho osoh ? Primátor a starostovia, ktorí si z týchto peňazí budú robiť v nasledujúcom "volebnom" roku kampaň, alebo občania z lokality v ktorej sa bude stavať ?
Žiaľ naše košické VZN umožňuje použiť výnos z poplatku za rozvoj aj v inom katastrálnom území ako katastrálnom území, v ktorom sa nachádza stavba podliehajúca poplatkovej povinnosti.
V praxi to môže vyzerať aj tak, že investor zaplatí mestu 1 milión euro, mesto svojich 500 tisíc euro použije na budovanie infaštruktúry v iných mestských častiach a MČ svojich 500 tisíc euro použije na investície v inom katastrálnom území. Čo bude mať z toho občan z dotknutej lokality ? NIČ ! A čo investor ? Tiež NIČ !
Z morálneho hľadiska je nutné, aby sa vyzbierané peniaze používali v dotknutých lokalitách.
Obyvatelia lokality kde prebieha výstavba sú obťažovaní prachom, hlukom ( niekedy aj do večerných hodín a dokonca aj počas víkendov ), obmedzeniami v doprave, sú im zaberané parkovacie miesta dodávkami subdodávateľov, nehovoriac o tom, že po výstavbe sa v okoli zvýši doprava a teda do istej miery zhorší životné prostredie danej lokality.
Je to nefér aj voči developerom, ktorí zaplatia státisíce eur mestu. Ak by sa investovalo iba do konkrétnej lokality, nielen, že by sa im predávali ľahšie byty, ale ocenili by to aj občania týchto ulíc, lebo by "dostali" pridanú hodnotu vo forme konkrétnych investícií a boli by možno počas výstavby tolerantnejší.
Podľa môjho názoru by to aj pomáhalo vzťahom medzi novými a pôvodnými obyvateľmi. Tí by určite pozitívne hodnotili hmatateľný prínos do ich lokality.
Poďme si to o čom píšem vysvetliť na konkrétnom prípade.
V Mestskej časti Košice - Staré Mesto, kde som poslancom je v súčasnosti najväčším stavebným projektom rezidencia Albelli, ktorá vzniká medzi ulicami Alvinczyho a Bellová na ploche pôvodných odevných závodov kapitána Nálepku.
V roku 2022 mestu a mestskej časti pritečú státisíce práve z tohto projektu.
Čo by bolo morálne a správne v tejto lokalite pre občanov zo strany samosprávy zrealizovať ?
Z úrovne mesta by to mali byť opravy príľahlých komunikácií a parkovacích plôch, vybudovanie kruhového objazdu na križovatke Rampová - Slovenskej jednoty, vybudovanie nových, moderných zastávok MHD, ako aj vytvorenie nadjazdu, alebo podjazdu železničného prejazdu na Rampovej ulici, tak aby mohol slúžiť aj chodcom a cyklistom.
Z úrovne mestskej časti budem presadzovať vybudovanie novej komunikácie na Stromovej ulici ( v zmysle uznesenia z roku 2018 ), revitalizáciu detského ihriska na Lomenej ulici, dotácie na úpravy verejnej zelene v ktorej by mohli byť fit stroje, alebo workoutové zostavy, úpravu medzigarážových priestorov na Lomenej ulici, dobudovanie a obnovu verejného osvetlenia v celej tejto oblasti za moderné svietidlá.
Do budúcnosti je treba v spolupráci so železnicami uvažovať o vybudovaní protihlukovej steny pozdĺž Stromovej ulice.
Takisto by tejto oblasti pomohli aj opatrenia na zadržanie vody a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky, ako daždové záhrady a podobne.
Verím, že tieto moje návrhy v prospech obyvateľov podporia aj moji kolegovia v mestskom a miestnom zastupiteľstve.

Foto : rezidencia Albelli