DIVNÉ PARKOVANIE VO DVORE PARK ANGELINUM


Na tomto mieste sa vyberá parkovné ❗️
Som toho názoru, že sa nejedná o riadnu komunikáciu, ani o riadne parkovacie miesta.
V rámci zákona som sa teda opýtal Mesta Košice a očakávam skorú odpoveď.
Pýtal som sa konkrétne či mesto Košice eviduje vo svojom majetku komunikáciu na parcele 161/1, k.ú. Letná, Košice - Staré Mesto a či je to podľa mesta Košice riadna komunikácia a či je Mesto Košice v zmysle platného VZN č.157 oprávnené vyberať parkovné na tomto úseku...

52846932_2136209833124111_1043404966749798400_n.jpg