ČO (NE)VYRIEŠILI PARKOVACÍ AKTIVISTI


IMG-2896 (1).jpg

Skúsme parkovanie stručne faktograficky zhodnotiť z pohľadu výsledku, ku ktorému sme sa dopracovali. Súčasné vedenie mesta a nemálo mestských poslancov sa do zastupiteľstva dostalo kritikou zmluvy so spoločnosťou EEI. Sľubovali vyhodiť túto parkovaciu spoločnosť z Košíc do niekoľkých mesiacov. Dnes však vedenie mesta o vyhadzovaní EEI mlčí, poslanci aktivisti buď ušli, ako jeden z predstaviteľov a exposlanec Burdiga, alebo len tíško sedia a téme parkovania sa vyhýbajú. Rovnako ako aj starosta MČ Košice - Staré Mesto Igor Petrovčík, ktorý bol predseda petičného výboru za zmenu koncepcie parkovania. V petícii žiadal zníženie ceny prvej rezidentskej karty na 5 €, no takýto návrh v mestskom zastupiteľstve dodnes nepredložil.

Parkovacia politika v meste sa tak dostala do najhoršej možnej situácie – máme duálny parkovací systém. Po viac ako dvoch rokoch stále nevieme, kedy a ako skončí súdny spor mesta s EEI - lebo môže skončiť aj tak, že mesto bude zaviazané platiť spoločnosti EEI náhradu škody. Navyše, mesto je už dnes súdne zaviazané, aby nekonalo proti EEI a neviem, či už nezaplatilo aj viacero pokút. Je očividné, že výsledok po dvoch rokoch je horší ako bol predtým. A to nehovorím o tom, že dvojkoľajný systém parkovania priniesol zmätok v uliciach a benefity parkovacej politiky pre rezidentov sa v tom zmätku vytratili. Pritom zavedený systém rezidenčného parkovania nie je koncepčne zlý, funguje veľmi podobne na celom svete. Možno by ho bolo treba upraviť a nastaviť parametre podľa dostupných dát. Tie však vedenie mesta poslancom nepredkladá. Minimálne však môžeme vychádzať z toho čo počujeme od Košičanov. V zónach kde parkovacie miesta chýbajú je treba uvažovať o nových parkovacích miestach a tam kde je voľných miest dostatok (napríklad Masarykova ulica), je potrebné uvažovať o celodennom parkovaní pre ľudí, ktorí dochádzajú do centra mesta za prácou.

Všetky tieto zmeny je potrebné robiť citlivo, na základe dát a tak, aby boli pre Košičanov prínosom. Občania potrebujú vidieť, že za ich peniaze sa budujú, prípadne udržiavajú parkovacie miesta, alebo záchytné parkovacie domy. O činnosti referátu parkovania však poslanci informovaní nie sú, dodnes nevieme ani to, koľko rezidentských kariet mesto vydalo.

Od vedenia mesta budem žiadať predložiť koncepciu parkovania po dobehnutí zmluvy s EEI, lebo chaos a parkovacia anarchia pôsobia na občanov frustrujúco. Verím, že občania, ktorí naleteli falošným sľubom sa už poučili a populizmu vystavia adekvátne vysvedčenie.