ČO SA MI AKO MESTSKÉMU POSLANCOVI DOTERAZ PODARILO


Prehľad mojej činnosti od zloženia sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach, dňa 10.12.2018

už na slávnostnom zastupiteľstve v decembri 2018 som otvoril tému zimnej údržby a aj vďaka mojim podnetom a pripomienkam došlo k zväčšeniu rozsahu a zlepšeniu kvality tejto služby občanom. Neskôr som verejne kritizoval osadzovanie modrých tabuliek, ktoré sú podľa môjho názoru aplikované protizákonne.

na základe mojej aktivity a žiadosti bolo po 6 rokoch inštalované osvetlenie na Karpatskej a Dargovskej ulici

vďaka môjmu tlaku vedenie mesta prehodnotilo akceptáciu už zakúpených rezidentských kariet od parkovacej spoločnosti a Staromešťania a Južania tak ušetrili tisíce Eúr.

žiadal som zlacnenie rezidentských kariet a iné benefity pre rezidentov, avšak kluby Fungujúce Košice a Košickí aktivisti, ktorí aj spisovali petície za zlacňovanie kariet, oklamali svojich voličov a môj návrh nepodporili

upozornil som na zrušenie súťaže na projektovú dokumentáciu MET, 2.etapa, 2.časť

dlhé týždne som bojoval a pokúšal sa odvrátiť zrušenie EYOF, kedy by Košice z prostriedkov vlády SR mohli postaviť moderné športoviská. Namiesto toho sa zobrali úvery, ktoré mesto bude dlhé roky splácať

upozornil som na netransparentné zverejňovanie informácií na stránke Mesta Košice

vyvinul som tlak na vedenie mesta, ktoré prehodnotilo svoj prvotný postoj a obľúbený Gurmán fest sa v Mestskom parku napokon uskutočnil

upozornil som na netransparentné výberové konanie na magistráte a evidentne úspešne, keďže údajný vopred dohodnutý víťaz napokon ani nepodal prihlášku

upozornil som na údajnú šikanu a neúctivé správanie sa člena predstavenstva DPMK k zamestnancom. Situácia sa následne už neopakovala

upozornil som na zastrašovanie odborárov DPMK v súvislosti so štrajkom

upozornil som na zrušenie súťaže na modernizáciu dispečingu v DPMK a na nerešpektovanie rozhodnutí súdu v súvislosti s parkovaním, čo môže mať pre Košice fatálne následky

navrhoval som prehodnotenie personálnych nominácií Mesta Košice do VVS, avšak môj návrh nebol akceptovaný a mesto nemá svojho zástupcu v tejto spoločnosti dodnes

upozornil som na zvýšenie odmien nových členov predstavenstva DPMK, nedodržanie volebného sľubu skupiny Fungujúce Košice, ktorí hovorili o znižovaní hranice bezplatného cestovania, avšak reálne túto hranicu zvýšili.

aktívne som podporoval dotácie pre mestské časti a preto aj vďaka mne sa občania dočkali investícií od svojich MČ

na môj návrh bolo zvolané stretnutie ohľadom budúcnosti Mlynského náhonu
upozornil som na predraženú asanačku, dnes je realita ešte horšia – v našom meste nemáme zazmluvneného poskytovateľa na výkon vybraných veterinárnych činností a služieb veterinárnej karanténny podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a v znení neskorších predpisov

požiadal som o riešenie vysporiadania pozemkov v Malej Prahe

tvrdo som vystúpil a bojoval som proti najdrastickejšiemu zvyšovaniu daní a poplatkov v histórii košickej samosprávy

vďaka môjmu tlaku a návšteve Strediska sociálnej pomoci vedenie mesta prehodnotilo zvyšovanie poplatkov za sociálne služby a korigovalo svoj pôvodný návrh

koncom roka 2019 sa vybudovalo crossfitové ihrisko, ktoré som navrhol na pracovnom stretnutí miestnych poslancov a následne bolo schválené na miestnom zastupiteľstve

verejne som vystúpil proti narvhovaným nezmyselným auditom, ktoré by nič nevyriešili, práve naopak Mestu Košice by spôsobili obrovské finančné škody. Ušetrili sa tak desaťtisíce Eur

upozornil som na chýbajúcu objednávku v súvislosti s akciou rok vo funkcii primátora. Napokon sa objednávka s omeškaním na webe objavila

odhalil som 17 zahraničných pracovných ciest vedenia mesta za jediný rok. Išlo aj o destinácie ako Changsha, Budapešť, Štokholm, Wuppertal, Brusel, Londýn, Oslo, Paríž, Atény, Ľubľana. O viacerých z nich poslanci, ani verejnosť nevedeli. Z týchto pracovných ciest chýbali správy, ktoré by dokazovali ich opodstatnenosť.

odhalil som bezbrehé míňanie reprefondu primátora Polačeka. Neboli to iba drahé obedy, luxusný alkohol, litre piva, ale aj žuvačky, či hygienické vreckovky, ktoré si on a zvyšok vedenia mesta nechávali preplácať z mestských peňazí.
Aj hlavný kontrolór konštatoval vážne porušenia zákona a interných smerníc

horlivo som bojoval za zachovanie peňazí pre športujúcu mládež. Napriek snahám radcov primátora z radov zamestnancov sa nám podarilo nielen zachovať, ale dokonca i navýšiť sumu pre podporu športu, hlavne športujúcej mládeže

ostro som kritizoval DPMK za spôsob vykonávania dezinfekcie dopravných prostriedkov v súvislosti s ochorením Covid-19. Nechali si poradiť a dnes dôsledne chránia svojich zamestnancov. Po mojom upozornení navyše v DPMK aplikujú celoplošnú priestorovú dezinfekciu.

upozornil som na zneužívanie verejných zdrojov na osobnú propagáciu primátora Mesta Košice. Bagety s vytlačeným menom primátora, či noviny pre seniorov s príhovorom primátora ešte iba budú predmetom kontroly útvaru hlavného kontrolóra, ktorú som skrz mestské zastupiteľstvo inicioval.

odhalil som skutočnosť, že primátor si iba mesiac po drastickom zvýšení dane z nehnuteľnosti a poplatkov za odpad kúpil do svojej pracovne sochu za 9 900 Euro.

s kolegom, miestnym poslancom Petrom Gacíkom sme rozhodli obetovať aprílové poslanecké odmeny ( a aj niečo naviac ) a z vlastných zdrojov sme zabezpečili rúška pre 2000 Staromešťanov.

upozornil som na možné porušovanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov primátorom mesta Košice.

upozornil som na fakt, že za informáciu o tom, že si máme umývať ruky, zaplatilo mesto 10 000 Euro. V tej dobe už bežala v celoslovenských médiách aj v televíziách kampaň o tom, že ľudia majú nosiť rúška a dbať na zvýšenú hygienu

podporil som odpustenie poplatkov za letné terasy z dôvodu podpory lokálnych gastro prevádzok, ktoré boli počas pandémie zatvorené

upozornil som na to, že bol porušený § 5b zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, pretože objednávky ako povinne zverejňovaná informácia mali byť zverejnené na webovej stránke mesta Košice bezodkladne najneskôr do 10 dní od jej vyhotovenia

upozornil som na pokus o fiktívne navyšovanie odpracovaných hodín dohodárov na magistráte. Primátor vyvodil personálne dôsledky voči jemu dovtedy blízkej osobe

predniesol som a presadil uznesenie na zrušenie Polačekových "mestských" novín pre rok 2021.

pravidelne upozorňujem na neporiadok na uliciach, stav chodníkov, výtlky na parkoviskách, cestách, zastávkach MHD, nahlasujem výpadky osvetlenia. Aktívne zbieram podnety na zlepšenie života Staromešťanov.

87171690_2834011160010638_5008812627489456128_n.jpg