Detské ihrisko medzi ulicami Komenského a Czambelova


Detské ihrisko medzi Ulicami Komenského, Bocatiova, Czambelova a Slovenskej jednoty sa konečne dočkalo oplotenia. Bolo že to presviedčania niektorých zatrpknutých poslancov...Napokon moje argumenty ohľadom zdravia a bezpečnosti detí zvíťazili. Oplotenie realizovala Správa mestskej zelene v Košiciach s výrazným prispevkom MČ Košice Staré Mesto.

Detské ihrisko medzi Ulicami Komenského, Bocatiova, Czambelova a Slovenskej jedn