Dôležité telefónne čísla


InštitúciaTelefónne číslo
Štátna polícia :158
Mestská polícia :159
Požiar – Hasičská služba :150
Záchranná služba :155
Odvoz odpadu a čistota ( Kosit ) :+421 (0)55 727 07 16
0800 156 748
Výtlky na cestách ( na území Mesta ) :
Porucha verejného osvetlenia ( DPMK ) :+421 (0) 55 640 73 45
Pitná voda – poruchová linka :+421 (0) 55 7952 420
Kúrenie ( TEHO ) :+421 (0) 55 6360 999
+421 (0) 55 6360 991
Ohrev vody (TEKO):+421 (0) 55 619 24 44
Elektrina – poruchová linka ( VSE ) :0800 123 332
Plyn – poruchová linka ( SPP ) :0850 111 727
Linka záchrany (poradenstvo pri záchrane života a prvej pomoci):0850 111 313
Násilie páchané na ženách ( Fenestra ) :0905 204 414
Súkromná Veterinárna pohotovosť :0908 33 20 12