EYOF 2021 , alebo neistá budúcnosť športu v Košiciach


Aj napriek tomu, že Slovenský olympijský a športový výbor očakával od mestského zastupiteľstva definitívne rozhodnutie, na ostatnom rokovaní mestskí poslanci nerozhodli a uznesením požiadali primátora mesta Košice, za účelom rokovania s vládou SR splnomocniť námestníčku primátora mesta Košice Luciu Gurbáľovú a predsedu Komisie športu a aktívneho oddychu Ladislava Lörinca. Takto iba natiahli čas a zneistili partnerov podujatia. Tí napriek tomu počkajú na rozhodnutie mestkého zastupiteľstva.
Od prvej chvíle som tušil, že táto misia nebude úspešná a to hlavne pre krátkosť času. Stretnúť sa s predstaviteľom vlády v pondelok a očakávať zabezpečenie 10 miliónov do piatku je podľa mňa nereálne. Košickej delegácii mohlo byť maximálne prisľúbené to, že ich požiadavka bude predložená na rokovaní vlády, ale ani to sa napokon nestalo. Možno, ak by pýtali menšiu sumu na konkrétne rekonštrukcie športovísk ako Angels aréna, Hádzanárska hala, alebo Mestská krytá plaváreň, výsledok by bol iný, ale to je v danej chvíli bezpredmetné.
Čas hrá proti nám a v piatok 22.3.2019 je potrebné vyslať jasný signál partnerom podujatia – či Mesto Košice trvá na svojom záväzku a bude festival organizovať, alebo nesúhlasí s organizáciou EYOF v roku 2021.
Aj napriek neúspešným rokovaniam s vládou o navýšení dotácie pre toto podujatie si myslím, že Mesto Košice má možnosti a potenciál zorganizovať EYOF na dôstojnej úrovni.
Existuje mnoho alternatív, rovnako aj cenových kalkulácií. Od sumy 25 mil. € až po 125 miliónov. Všetko závisí od toho, koľko a akých športovísk chceme vybudovať, alebo iba zrekonštruovať.
Stále sme sa však neuzniesli na tom, či hry vôbec chceme, alebo nechceme organizovať.
Za ostatný mesiac som počul od vedenia mesta desiatky dôvodov prečo EYOF neorganizovať, ale iba málo riešení, či nápadov, ako by sa to dalo úspešne zvládnuť. Skutočné dôvody mi nie sú jasné a ani po nich pátrať nechcem.
EYOF totiž vnímam ako obrovskú príležitosť nielen zviditeľniť mesto, pomôcť cestovnému ruchu, ubytovacím a gastronomickým zariadeniam, ale hlavne ako obrovskú šancu pre rozvoj športu.
Som toho názoru, že keď sa zavrhne organizácia EYOF, tak sa výstavba a rekonštrukcia športovísk stratí v nedohľadne. A to nehovorím o negatívnom renomé, ktoré Košice takýmto uznesením získajú v rámci všetkých športových zväzov doma i v zahraničí.
Súhlasím, že stav športovísk v Košiciach je žalostný, ale práve dnes je tu príležitosť v dosť podstatnej miere vyriešiť tento problém.
Šport je v živote človeka veľmi dôležitý a platí to hlavne pri výchove mládeže.
Vedenie Mesta Košice pripravilo na piatkové mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva iba informatívnu správu po výsledkoch rokovania. V materiály, ktorý bol poslancom zaslaný nefigurujú pôvodné alternatívy ako je organizácia EYOFU, alebo v prípade negatívneho rozhodnutia - vypracovanie akčného plánu dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice na roky 2019 – 2022 v celkovej výške maximálne 10 miliónov Eur.
Je to jasný signál proti športu, proti športovcom a športujúcej mládeži.
Vyzývam preto všetkých zainteresovaných ľudí, ale aj sympatizantov športu, aby sa prišli pozrieť - ako budú v piatok 22.3.2019 mestskí poslanci o tejto vážnej téme hlasovať. Zastupiteľstvo začína o 8.30 vo veľkej zasadačke Magistrátu Mesta Košice. Ide o veľa, ide o budúcnosť tohto mesta.