KONEČNE MAJÚ SVETLO


1,5 roka som bojoval za to, aby ľudia z Karpatskej a Dargovskej ulice ( rodinné domy ) mali životný komfort hodný 21.storočia. Zhruba pred 6 rokmi bolo na ulici zdemontované osvetlenie - bez určenia času nápravy. Občania sa báli vychádzať večer na ulicu a noci trávili v obavách pred neželaným návštevami. Som rád, že môj písomný podnet, urgencie, telefonáty na magistrát a aj osobná intervencia priniesli želaný výsledok. Poctivá poslanecká práca nieje o sladkých rečiach, ale o hmatateľných výsledkoch. Verím, že toto je len začiatok a nasledujúce 4 roky obyvatelia Košíc pocítia na svojich uliciach prácu aktívneho mestského poslanca.