Košičania chcú EYOF 2021 !

Odhoďme politické tričká a zabojujme za budúcnosť našich detí !


Už jeden mesiac sa Mestské zastupiteľstvo v Košiciach nevie uzniesť na tom, či sa v Košiciach v roku 2021 uskutoční, alebo neuskutoční Európsky olympijský festival mládeže. Pred mesiacom mestskí poslanci požiadali primátora, aby inicioval rokovania na úrovni predsedu vlády Slovenskej republiky. Rokovanie však skončilo fiaskom, dôvody v danej chvíli nemá význam rozpitvávať.
8.3.2019 napriek opakovaným výzvam Slovenského olympijského a športového výboru, mestské zastupiteľstvo neprijalo jasné a kľúčové rozhodnutie. Primátor na základe uznesenia zastupiteľstva požiadal premiéra o ďalšie stretnutie. To môže a nemusí priniesť požadované ovocie.
Aj napriek týmto okolnostiam a otvoreným možnostiam ( nádej zomiera posledná ), je však veľmi podstatný postoj športovej verejnosti, rodičov športovcov, ale hlavne mestských poslancov. Otázka znie : Chceme, alebo nechceme EYOF v Košiciach ?
Vážení kolegovia, do kedy chcete posúvať toto rozhodnutie ? Kým nám SOŠV a EOV odoberú organizáciu festivalu a Vy budete mať čisté ruky ? Mýlite sa, už teraz ich máte ( tí, ktorí ste sa nevedeli jednozačne vyjadriť ) pošpinené. Vyzerá to však tak, že dostanete šancu na reparát.
Zdá sa nám málo 18 miliónov € od vlády na výstavbu NTC, ďalších 12 miliónov € na organizáciu EYOF, či viac ako 20 miliónov na rekonštrukciu internátov ?
Naozaj kvôli osobnej ješitnosti predstaviteľov mesta, či zarytosti zopár poslancov zahodíme obrovskú príležitosť zviditeľniť naše mesto a zažijeme medzinárodnú hanbu ?
Tento festival by nebol ani Rašiho, ani Polačeka ! Tento festival by bol podujatím nás všetkých – hrdých Košičanov, ktorí milujeme svoje mesto.
Ak vláda prispeje niečím naviac, bude to super. Ale nateraz počítajme s tým, čo máme. Druhé najväčšie mesto na Slovensku by nezvládlo menší úver na výstavbu, či rekonštrukciu športovísk ? Roky plačeme, že šport v meste upadá, ale prečo upadá ? Nie je tým najpodstatnejším dôvodom absencia športovísk na úrovni ? Chceme, aby deti drogovali, popíjali na ulici a v parkoch, namiesto toho, aby mohli športovať ?
Kde je vôľa, tam je cesta ! A pre mňa, ako bývalého aktívneho športovca je tou jedinou cestou urobiť všetko pre to, aby sa v Košiciach uskutočnilo EYOF 2021.
Je na čase odhodiť politické tričká, ukončiť divadielka, nehovoriť ako sa to nedá, ale hľadať spôsoby ako sa to dá. Ľudia nás nevolili preto, aby sme sa vyhovárali. Ľudia nás volili, aby sme zastupovali ich záujmy.

Košičania nechcú zažiť hanbu a stať sa na veky nedôveryhodným partnerom pre všetky športové zväzy a federácie. Košičania chcú nové a zrekonštruované športoviská a chcú sa zviditeľniť pred svetom. Košičania chcú EYOF 2021 !
IMG-0968.JPG