Malinovského Kasárne


Mesiac po mojom podnete na Stavebný úrad ohľadom havarijného stavu častí obvodového múru Malinovského kasární je vec vyriešená. Murivo na všetkých kritických úsekoch bolo odstránené a nahradené dočasným múrom. Zvislé zvody dažďovej vody na Poštovej ulici boli vymenené. Zdravie a bezpečnosť obyvateľov Košíc musia byť na prvom mieste.