Nové prechody pre chodcov na Kuzmánke


Na Kuzmányho sídlisku sa zvýši bezpečnosť chodcov.
Z dôvodu veľkého počtu škôl rôzneho typu na Kuzmányho sídlisku sa vo štvrtok 16.8.2018 začalo s realizáciou projektu "Doplnenie dopravného značenia priechodov pre peších". Celkovo pribudne 11 nových priechodov a 5 priechodov pre peších bude natretých nanovo.
Projekt za ktorý som hlasoval aj ja bol vypracovaný na základe požiadavky Rady Školy ZŠ Novomeského 2. Projektovú dokumentáciu zabezpečila MČ Košice Staré Mesto prostredníctvom Ing. Pavla Titla, ktorý dodržal aj požiadavku zástupcov vlastníkov, ktorú som prezentoval - aby ubudlo čo najmenej parkovacích miest. Samotnú realizáciu financovalo Mesto Košice cez dodávateľskú firmu STOPING s.r.o.
Všetkým zainteresovaným stranám v mene obyvateľov sídliska Kuzmányho srdečne ďakujem. Verím, že občania tento projekt ocenia.
S úctou Michal Djordjevič, poslanec MČ Košice - Staré Mesto.