Nové uzamykateľné kontajnerovisko

Na Kuzmányho sídlisku v Starom Meste pribudlo nové uzamykateľné kontajnerovisko


Na základe mojej žiadosti, ktorú som podal v mene viacerých samospráv vybudovalo Mesto Košice pre Staromešťanov uzamykateľné kontajnerovisko. Ide o prvé novovybudované kontajnerovisko v Starom Meste.
Obyvateľov Kuzmányho a Škultétyho ulice roky trápil neporiadok v okolí kontajnerov. Osoby, ktoré sa prehrabovali v kontajneroch si síce časť odpadkov odnášali, ale zvyšok nechávali porozhadzovaný po zemi. Prehadzovaním odpadu medzi kontajnermi rôznych typov navyše narúšali snahu tých, ktorí berú triedenie odpadu vážne.
Žiadosť som podal ešte v roku 2016, kedy sa v Košiciach o podzemných kontajneroch neuvažovalo. Navyše na tejto pomerne úzkej ulici nieje dostatočný priestor a manipulácia s nimi počas odvozu odpadu by bola obtiažna. Na tomto pozemku je aj prehustená sieť inžinierskych sietí, ktorých prekládka by aj tak dosť drahú výstavbu podzemných kontajnerov výrazne predražila. Preto sa podľa projektu vyhotovila nadzemná kovová konštrukcia.
Samozrejme tak ako každý iný projekt, aj tento si vyžaduje určitý čas na to, aby mohol plnohodnotne fungovať. Verím, že ľudia sa naučia vo väčšej miere separovať odpad a že odpadky rozfúkané po celej ulici budú minulosťou.