PARKOVANIE MÁ BYŤ SLUŽBA OBČANOM


PARKOVANIE MÁ BYŤ SLUŽBA OBČANOM ❗️
Dnes ( 10.1.2019 ) som podal návrh na zmenu VZN 157. Je to jediný spôsob, ako vyriešiť chaos, ktorý vznikol po novom roku v parkovaní.

V uplynulých dňoch som s nádejou očakával, ako sa vedenie mesta postaví k problémom Košičanov, ktoré sa týkajú napríklad drahého parkovania v centrálnej mestskej zóne, zvýšenej ceny za parkovanie formou SMS lístka alebo neistej situácie tých, ktorí si zakúpili rezidentské parkovacie karty od predchádzajúceho prevádzkovateľa parkovania v meste.
Z dôvodu, že návrh riešenia tohto okruhu problémov zo strany vedenia mesta neprišiel, rozhodol som sa touto cestou predložiť návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 157, ktorého cieľom je zmierniť následky chaosu a krívd občanov nášho mesta, ktoré boli spôsobené poslednými krokmi zo strany vedenia mesta.
Účelom navrhovanej zmeny VZN je umožniť finančne dostupnejšie parkovanie pre obyvateľov rezidentských lokalít v duchu hesla, podľa ktorého má byť parkovanie službou mesta Košice pre jeho obyvateľov a návštevníkov. Nakoľko zmena výšky odplaty za vydanie rezidentských parkovacích kariet je stanovená v prílohe príslušného VZN, tak jej zmena je možná iba formou zmeny tohto VZN, o ktorej patrí rozhodnúť Zastupiteľstvu mesta Košice.
V prvom rade som navrhol zrovnoprávnenie rezidentov, ktorým boli vydané rezidentské parkovacie karty predchádzajúcim prevádzkovateľom parkovania v meste Košice a to tak, že tieto karty by ostali v platnosti aj v období, v ktorom prevzalo prevádzkovanie parkovania mesto Košice.
V druhej časti novely VZN som navrhol vypustenie znenia Prílohy č. 3 príslušného VZN ako celku a nahradenie novým znením, ktoré ustanoví novú výšku odplaty za jednotlivé rezidentské parkovacie karty pre tam uvedené osoby a ostatné súvisiace poplatky.
V súvislosti s zakúpením elektronického parkovacieho lístka formou SMS sa navrhujem vypustiť zvýšenie základnej sadzby a maximálnej dennej sadzby parkovného o 20 %.
V rámci časových parkovacích lístkov bude prospešné zníženie ceny lístka v tarifnom pásme 1 o 0,30 € na cenu 1,20 € za každú začatú hodinu.
V návrhu je aj to, aby boli prvé rezidentské karty v centrálnej mestskej zóne a rezidentskej lokalite vydávané občanom za cenu 2,00 €, pokiaľ ide o vydanie prvej rezidentskej parkovacej karty.
Rovnako som navrhol, aby rezidentská parkovacia karta bola vydávaná občanom patriacim do osobitného okruhu rezidentov podľa § 8c ods. 7, 8 a 9 príslušného VZN za cenu 1,00 €.
Ďalší návrh je zníženie odplaty za vydanie druhej a tretej rezidentskej parkovacej karty v centrálnej mestskej zóne, resp. rezidentskej lokalite o 20 € a 50 €. Zníženie sa tiež navrhol aj pre rezidentov, ktorí sú podnikateľmi.
Verím, že tento môj návrh pomôže k vyriešeniu chaosu, parkovacej anarchie a zmierni dopad týchto faktorov na občanov tohto mesta.

49414132_2068678643210564_100399340194889728_n.jpg