Plodný Jún


Poslanecká práca a aktivita prináša výsledky

V priebehu mesiaca jún 2018 sa zatiaľ zrealizovali nasledovné mnou navrhnuté a nahlásené projekty, či opravy :

  1. Podnetom a urgenciou na MMK som zabezpečil obnovu časti chodníka na Grešákovej ulici v rozsahu cca 30 metrov ( jún 2018 )
  2. Podnetom na SMsZ som zabezpečil orez živého plota na Hviezdoslavovej ulici, kde prespávali bezdomovci ( jún 2018 )
  3. Zariadil som vybudovanie nového uzamykateľného kontajneroviska na Škultétyho ulici. ( jún 2018 )
  4. Podnetom a viacerými urgenciami som zabezpečil obnovu časti chodníka na Karpatskej ulici v rozsahu cca 30 metrov ( jún 2018 )
  5. Zariadil som vybudovanie bezbariérového prístupového chodníka pri zastávke MHD - Cassovar ( jún 2018 )
  6. Podnetom a urgenciou som zabezpečil obnovu časti chodníka na Gorkého ulici v rozsahu cca 30 metrov ( jún 2018 )
  7. Podnetom som zabezpečil obnovu časti chodníka na Tatranskej ulici, pri zdravotnom stredisku v rozsahu cca 30 metrov ( jún 2018 )
  8. Podnetmi a urgenciami som zabezpečil obnovu časti chodníka na uliciKpt. Nálepku v rozsahu cca 60 metrov ( jún 2018 )
  9. Petíciou proti zámene pozemkov v majetku mesta Košice som zabránil zabratiu viac ako 1500 m2 zelene na Kuzmányho sídlisku ( jún 2018 )