Problémy ľudí zo Stromovej ulice a Malej Prahy


Dokedy bude komfort ľudí zo Stromovej ulice a Malej Prahy v rukách Železníc Slovenskej Republiky ?

Kedysi, keď bol majiteľom týchto pozemkov štát – vedel sa postarať. Dnes to už však neplatí. Dve rozdielne lokality, ale rovnaký problém.
Začiatkom roka som si dal záväzok zmapovať všetky staromestské ulice. Aj keď ho mám viac menej splnený, nečakal som, že narazím na lokality, kde miestni obyvatelia majú pocit, že sú občanmi tretej kategórie.

Ide o Stromovú ulicu a o dvor „Malá Praha”, ohraničený ulicami Jarná, Letná, Jesenná a Zimná.


Čo sa týka Stromovej ulice, v súčasnosti je vlastníkom pozemku už mesto Košice. Mesto Košice však neprevzalo pozemnú komunikáciu na ulici Stromová do majetku mesta. Predmetná pozemná komunikácia sa zaradzuje medzi účelové komunikácie k objektu ŽSR Košice. Jedná sa o parcelu 8193/1, k.ú Letná (826952), Košice Staré Mesto. Cesta nebola roky opravovaná, vyžaduje si komplexnú rekonštrukciu a keďže slúži aj ako prístupová cesta vozidiel bezpečnostných a záchranných zložiek – je nevyhnutná jej okamžitá oprava. Mesto Košice toho času údajne vyzve ŽSR Košice ako vlastníka a správcu cestnej komunikácie, aby uskutočnili nevyhnutné opravy účelovej komunikácie a odstránili náletové dreviny. Podľa môjho názoru už včera bolo neskoro. Občanov tejto ulice trápi aj rušenie nočného kľudu nakládkou vagónov v nočných hodinách, preto listom vyzvem ŽSR k vybudovaniu protihlukovej steny v rozsahu Stromová – Bencúrová ulica.

Dvor „Malá Praha“ je na katastri evidovaný ako parcela 321/1, , k.ú Letná (826952), Košice Staré Mesto. Ako majiteľ pozemku je uvedená Slovenská republika. Ide však o ŽSR. Okrem toho, že ľudia si tu kosia sami, cestu im už roky nikto neopravuje. Sú tam obrovské výtlky, cesta je bez odvodnenia a mimoriadne prašná. Pred voľbami obyvateľom údajne bolo sľúbené, že sa cesta opraví. Prešli však 4 roky a nič sa neudialo. Nečudujem sa miestnym obyvateľom, že politikov vo dvore nechcú ani vidieť.

Preverím si, aké konkrétne kroky vykonali kompetentní na to, aby obyvatelia tejto lokality mali zaručený komfort bývania hodný 21.storočia.
Je to taký obrovský problém tento dvor odkúpiť do majetku mesta, alebo ho vymeniť so ŽSR za iné pozemky, vo vlastníctve mesta Košice ? Platia títo ľudia dane z ich nehnuteľností v rovnakej výške ako ostatní občania mesta ?

Roky sa sľubovalo, problém sa odsúval, ale riešenie neprišlo.

Mám pripravené viaceré alternatívy riešenia, ktoré sa však musia stretnúť s pozitívnou odozvou ako mesta, tak aj súčasného vlastníka pozemkov, či prístupových komunikácií. Preto začínam v tejto veci konať a verím, že výsledky sa dostavia.