Regenerácia vnutrobloku sídliska Kuzmányho


Mesto Košice je realizátorom projektu s názvom Regenerácia vnutrobloku sídliska Kuzmányho.
Týka sa plochy ohraničenej Nám. L. Novomeského a ulicami Magurská, Branisková. Ide o priestranstvo o rozlohe 17 822 m2.
Postupne prebieha :

  • Obnova starých poškodených plôch detského ihriska
  • Obnova poškodeného chodníka pre peších
  • Úprava vyšliapaných chodníkov na chodníky mlatové
  • Obnova povrchu polovice plochy ihriska a pretransformovanie druhej polovice plochy betónového ihriska na zeleň a chodník
  • Osadenie mestských prvkov drobnej architektúry (exteriérové herné a fitness prvky, parkové lavičky, odpadkové koše)

Čakajú nás aj úpravy zelene :

  • Sadové úpravy (krovito-trvalkové záhony, výsadba krov a stromov, okrasná a izolačná zeleň)
  • Založenie novej trávnatej plochy

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

41444461_1861913350589225_1142364470698311680_n.jpg