Revitalizácia verejných priestranstiev


Vzhľad okolia našich domovov je veľmi dôležitý pre celkový pocit spokojnosti obyvateľov. Sú to chodníky, cesty a v neposlednom rade zelené plochy.
V prípade môjho zvolenia za starostu MČ Košice - Staré Mesto by som chcel spustiť projekt "Revitalizácia verejných priestranstiev". Okrem väčších verejných plôch, ktoré mám vytipované chcem riešiť aj predzáhradky bytových domov.
Viaceré väčšie zelené plochy v medziblokových priestoroch na sídlsikách v Starom Meste sú značne zanedbané a vyžadujú si revitalizáciu.
Chcel by som, aby sa v budúcnosti revitalizovali viaceré plochy v Starom Meste, po vzore projektu "Regenerácia vnútroblokových priestorov na L. Novomeského". Odtránením starých betónových plôch a ich nahradením zeleňou sa dá docieliť aj zníženie prehriavania teploty ovzdušia, keďže teplý vzduch zdvíha zo zeme častice nečistôt a škodlivín a víri ich do všetkých strán.
Mám vytipované viaceré lokality, ktoré sú v súčasnosti neatraktívne a zanedbané. Pri týchto projektoch sa dá využiť aj pomoc štátu z eurofondov, alebo envirofondov. Miestni obyvatelia istotne ocenia ak by na zrevitalizovaných plochách pribudli detské ihriská, workoutové cvičiská, alebo fitparky.
Súčasťou verejných priestranstiev sú aj predzahrádky. Chcel by som motivovať čo najväčší počet jednotlivcov, ktorí by sa o tieto plochy starali a skrašľovali ich. Je potrebné zjednodušiť a rozšíriť všeobecno záväzné nariadenie MČ o dotáciách, teda nenávratných finančných príspevkoch. Obyvatelia by tak mohli žiadať prostredníctvom správcov bytových domov o dotácie na sadové úpravy, sadový materiál, či potrebné náradie. Motiváciou by mohla byť aj súťaž o najkrajšiu predzahrádku, kde by boli 3 najkrajšie predzahrádky v mestskej časti na konci príslušného roka ocenené a pochválené na webe, sociálnych sietiach, či v novinách MČ. Takýto projekt už niekoľko rokov úspešne funguje v MČ Košice - Západ, ktorá by v mnohých oblastiach mohla byť vzorom aj pre ostatné mestské časti.
Je potrebné určiť si priority investovania. Ostatné mestské časti napredujú a mi len lejeme peniaze do plavárne. To sa už musí skončiť !
Dajte mi šancu a ja Vám ukážem ako sa dá zo spiacej samosprávy urobiť funkčná, moderná samospráva reflektujúca na požiadavky obyvateľov.
Zobudíme a skrášlime si spoločne Staré Mesto. S úctou Váš poslanec a kandiát na starostu Michal Djordjevič
201810161548030.3-miesto.jpg
ilustráčné foto použité zo stránky MČ Košice - Západ ( súťaž o najkrajšiu predzahrádku v roku 2018 )