Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň pre voľby 2018

Správa sa predkladá len vtedy, ak nezávislý kandidát kandiduje v obci (meste, mestskej časti) s počtom obyvateľov nad 5 000


sparava o.png