V STAROM MESTE PRIBUDNÚ POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY


Na základe uznesenia č. 275 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto, zo dňa 29.6.2017, ktoré spracovala a predložila Ing. Eva Hulmečíková dôjde pravdepodobne ešte v tomto roku k realizácii kontajneroviska s polopodzemnými kontajnermi.
Dokument, ktorý pani zástupkyňa spracovala mal názov : Zámer riešenia plôch pre stanovištia nádob na komunálny odpad na území mestkej časti Košice - Staré Mesto. Tohto zámeru som sa zastal v diskusii a podporil som ho aj hlasovaním.
Zámer rieši rôzne druhy kontajnerov a pri každom druhu boli aj na základe podnetov od občanov vytipované najvhodnejšie lokality. Čo sa týka podzemných a polopodzemných kontajnerov na prvom mieste je uvedená Braniskova ulica, nakoľko už roky sa obyvatelia sťažujú na nečistotu v okolí súčasného stojiska.
V blízkosti bytového domu Braniskova 5 boli vytýčené siete dotknutých organizácií a po zistení možnosti realizácie projektu bola oslovená firma REDOX - ENEX s.r.o., ktorá dodáva systém polopodzemných kontajnerov MOLOK, na dodanie cenovej ponuky. Prebehli aj jednania so zástupcami vlasntíkov príľahlých bytových domov.
Je potrebné ešte získať potrebné rôzne povolenia, napríklad aj od organizácií a referátov mesta Košice a projekt by mohol byť realitou.
Netrúfam si povedať termín, ale vnímam snahu úradu o realizáciu v čo najkratšom možnom čase.
Veľkokapacitné úložisko odpadov pod úrovňou zeme umožňuje znížiť zaťaženie verejného priestoru neestetickými a často nehygienickými konvenčnými nádobami na odpad. Stála teplota pod úrovňou terénu podporuje spomalenie rozkladu baktérií a znižuje zápach v okolí stojísk. Vyprázdňovanie kontajnerov sa realizuje zo spodnej časti zberového vreca a tak vhadzovad otvor ostáva čistý. Manipulácia s kontajnerom pri vývoze je jednoduchá a čistá. Pôsobením gravitácie a vlastnej hmotnosti sa odpad stláča a zhutňuje, čo podporuje zmenšenie jeho objemu. Estetické, odolné požiarom, nenáročné na priestor, veľkoobjemové, praktické, jednoduché na obsluhu. Polopodzemný systém zberu a vývozu odpadov MOLOK vďaka svojej veľkej úložnej kapacite poskytuje priestor na zefektrvnenie manipulácie a vývozu odpadov. Stav naplnenosti kontajnerov je možné sledovať pomocou senzorov. Svojou konštrukciou bránia spätnému vyberaniu odpadu. Pri vývoze kontajnerov zostáva v zemi zapustená šachta, ktorej nadzemná výška slúži ako ochrana proti neželanému pádu. Riziko pred požiarom je obmedzené nízkym prísunom vzduchu

zdroj informácií o kontajneroch MOLOK : http://redox-enex.sk/produkty