Vo Feldovom parku pribudli označovacie tabule


Vo Feldovom parku pribudli označovacie tabule. Osadila ich MČ Košice - Staré Mesto.

Feldov park sa nachádza v južnej časti mestskej časti Košice – Staré Mesto. Zo severu je vymedzený Rooseveltovou ulicou a Drevným trhom z východnej strany Ulicou protifašistických bojovníkov z juhu Senným trhom a zo západnej strany Puškinovou ulicou.

Poslanci Mesta Košice ešte v septembri 2017 schválili všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o určení názvu verejných priestranstiev „Feldov park“, „Račkov park“, podľa predloženého návrhu MČ Košice Staré Mesto, ktorý som vypracoval. Túto aktivitu som inicioval hlavne preto, aby sa vzdala úcta významným umelcom, ktorí väčšinu života žili a tvorili v Košiciach.