Vyjadrili sme pripomienky ku konceptu Územného plánu mesta Košice


Spoločne s kolegyňou Ing. Evou Hulmečíkovou sme využili právo vyjadriť sa k strategickému dokumentu, ktorý navrhuje, ako má mesto vyzerať a fungovať.
Do 30.9.2018 sa mala odborná, ale aj laická verejnosť možnosť vyjadriť ku konceptu, ktorý bol zverejnený v dvoch variantoch na stránke mesta Košice.
Vlastným šetrením a aj na základe upozornení od občanov sme zistili, že oba varianty nereflektujú skutočné potreby a záujmy Staromešťanov.
Niesom zástancom akejsi celoplošnej stavebnej uzávery v Starom Meste, avšak som zásadne proti bezhlavému zahusťovaniu centra mesta z ktorého majú osoh hlavne investori. Tí objekty postavia, predajú a tým to pre nich zväčša končí. Nieje však prípustné, aby ich záujmy boli realizované na úkor narušenia životného prostredia miestnych obyvateľov a komfortu ich bývania.
Každý jeden stavebný zámer, či konkretný projekt posudzuje Útvar hlavného architekta mesta Košice. Ten sa vyjadruje či projekt je, alebo nieje v súlade s platným územným plánom. Preto je tento dokument veľmi dôležitý. Ak nejaká parcela bude definovaná ako park s vylúčením akejkoľvek nadzemnej zástavby, bude sa môcť akýkoľvek stavebník aj na hlavu postaviť, ale stavať tam nebude. V minulosti mesto odmietlo viacero petícií občanov, práve preto, lebo prichádzali neskoro. Stanovisko ÚHA je počiatočný, ale veľmi podstatný dokument, ktorý predchádza samotnému stavebnému konaniu.
Ako poslanci sme sa postavili na stranu občanov a vzniesli sme námietky voči lokalitám, kde sú obyvatelia za zachovanie verejnej zelene, poprípade za výstavbu parkovísk pre rezidentov, ale ani v jednom z navrhovaných variantov to tak nieje. Nasledovalo nás niekoľko stovák obyvateľov, ktorí nám dali mandát zastupovať ich pri ďalších jednaniach.
Nechcem, aby Staré Mesto bolo akýmsi zkanzenom, ale nie je mysliteľné stavať na každom kúsku zelene. Ľudia sú celkovo proti záberu zelene, v niektorých oblastiach kde je akútny nedostatok parkovacích miest by boli ochotní nejakú časť "obetovať" pre potreby parkovania. Nie však parkoviská pre obchodné centrá v lokalitách, kde je obchodov dostatok. Obyvatelia chcú fitparky, odychové zóny, destké ihriská.
Koho záujmy máme my poslanci chrániť, ak nie záujmy ľudí ?
Áno, nech sa stavajú nové byty v centre. Avšak v lokalitách, kde nespôsobia zahustenie životného prostredia obyvateľov nad prípustnú mieru. Staromestské ulice a križovatky nie sú kocpipované na tak obrovský dopravný nápor, hlavne v čase dopravných špičiek. Normy počtu parkovacích miest pri novostavbách sa síce zvyšujú, ale stále nereflektujú na skutočné potreby.
Myslím, že je veľmi dôležité aby sa v časoch otepľovania planéty zachovávala zeleň v maximálnom rozsahu. Na Kuzmányho sídlisku sa dokonca podarilo v projekte Regenerácia vnútoblokových priestorov odstrániť zanedbané betónové plochy a nahradiť ich zekeňou. Škoda však, že na sociálnych sietiach sa týmto projektom chvália ľudia, ktorí k tomu neprispeli jediným mailom.
Toto je len začiatok boja a v prípade, že naše požiadavky nebudú zapracované do finálneho návrhu, pôjdeme v deň schvaľovania územného plánu spoločne s občanmi na rokovanie mestského zastupiteľstva.
My tu žijeme, trávime väčšinu svojho času - tak si prajeme, aby nás politici, ale aj odborníci tvoriaci koncept vypočuli.

uzemny plan SM.png