ZA KRAJŠIE STARÉ MESTO


Narodil som sa v Starom Meste, tu žijem a tu chcem aj vychovávať svoje deti. Nezjavil som sa týždeň pred voľbami, som štyri roky aktívnym poslancom a sľubujem iba to, čo viem splniť - poctivú prácu v prospech občanov.
Aj keď niektoré záležitosti sú v kompetencii mesta, starosta musí vedieť s mestom komunikovať a presadzovať riešenia pre mestskú časť, ktorú zastupuje. Ak to nefunguje - doplácajú na to občania.
Je potrebné vyriešiť financovanie krytej plavárne, pre ktorú je naša mestská časť doslova jej dojnou kravou. Ak sa to podarí,
ušetríme za štyri roky cca 1 mil. €. Budeme môcť v oveľa väčšom rozsahu riešiť požiadavky obyvateľov ako :

  • čistota verejných priestranstiev
  • funkčné chodníky, cesty bez výtlkov, upravená zeleň
  • uzamykateľné, alebo podzemné kontajneroviská
  • zvýšenie bezpečnosti, lepšie osvetlenie
  • viac kamier a mestských policajtov
  • nové športoviská a detské ihriská
  • zlepšenie informovanosti obyvateľov o chystaných projektoch v okolí ich domovov
  • rozšírenie siete voľnočasových a stravovacích zariadení pre seniorov aj na sídliská

Štyri roky som počúval, ako sa to nedá a že nie sú peniaze. Nemôžem už viac počúvať výhovorky a preto idem kandidovať na starostu MČ Košice – Staré Mesto. Myslím, že mám na to predpoklady, potrebné skúsenosti aj konkrétne riešenia.
Som jediný nezávislý kandidát na starostu. Neriadia ma politické strany a nikomu nie som nič dlžný.

Nie je mi ľahostajné, ako vyzerá naše okolie, kde sa budú hrať naše deti, alebo po akých chodníkoch kráčame. To, čo ma zaujíma je práca v prospech všetkých Staromešťanov bez rozdielu.